Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


นางวารีรัตน์ พิมพา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ประถม


นางสาวนันทนา เศษกระโทก


นางสาวสุชานันท์  ทองดี


นางศิริพร  คงคาสวัสดิ์


นางสาวเตือนตา สุขสมบูรณ์
มัธยม
นางนุชจารีย์ นิ่มสุดใจ


นายวัฒนชัย สุวรรณัง


นางเพ็ญฉวี สุวรรณัง


างสาววันเพ็ญ ตั้งจรูญ
นางสาวสุวดี แย้มเกษร

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com