Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook

นางสาวนวลจันทร์ วาระจันทโน

(หัวหน้ากลุ่ม)

ประถม
นางสาวมิ่งขวัญ แก้วประดิษฐ์


นางนันทา นารถดิลก


นางสาวนวลจันทร์ วาระจันทโน


นางสาวศรีวิลัย ประกิตสันธนะ


นางประเทือง น้อยดัดนางสาวอมลาลักษณ์ กรประเสริฐนางศิริพร ร่างสง่า
มัธยม
นายพิศิษฐ์ พัชรจิรบูลย์


นายวงศ์วริศ สถิตวิภารวงศ์


นางสาวรัศมี เทพแก้ว


นางภาณี คามวัลย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com