ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • กรอกใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565 >>Click Here!...
  • หลักสูตร..
  • 1.English For Advance Purposes (EAP) เสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติใน รายวิชา English, Math, science, Computing science, PE..
  • 2.English Program (EP) เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชา สังคม (ประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา) ...
  • ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์google form ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 - วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564..
  • ชำระค่าสมัคร 250 บาทบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 225-3-015446 ใส่ชื่อ /นามสกุลนักเรียน (สมัครป.1) กรุณาส่งหลักฐานด้านล่างของ google form การกรอกข้อมูลการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ www.sjb.ac.th facebook และ line open chat           สัมภาษณ์ผู้ปกครองและวัดความพร้อมของนักเรียนทางระบบออนไลน วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564
responsive web templates

Address
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
10270

Contacts

Email: stjoseph.b@gmail.com
Phone: 0-2361-3719-20
Fax: 0-2749-7505

Links

www.sjb.ac.th
facebook.com/saintjoseph.bangna
stjoseph.b@gmail.com

วันและเวลาติดต่อ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ :เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.