ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  • ***ตรวจผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564*** >>Click Here!...
  • 1. นักเรียนได้ 0 ได้ ร ในภาคเรียนที่ 2 ทั้งประถมและมัธยมเตรียมการซ่อมเสริมในวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 โดย
  •   1.1 ผ่านระบบ online ในกรณีที่นักเรียนไม่ลงเรียน Summer โดยติดต่อครูxประจำวิชาโดยตรง
  •   1.2 ในกรณีที่นักเรียนมาเรียน summer ครูประจำวิชาจะนัดวันเวลา กับนักเรียนโดยตรง
  • 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสาร (ปพ1 ปพ2 แฟ้มผลการเรียน แฟ้มDiploma) ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 7.45 – 12.00
  • 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะที่ลาออก) รับเอกสาร (ปพ1 ปพ2 แฟ้มผลการเรียน ) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 7.45 – 12.00
  • ส่วนนักเรียนที่ศึกษาต่อในโรงเรียน รับแฟ้มผลการเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 7 เวลา 12.30 – 15.00
  • 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะที่ลาออก) รับเอกสาร (ปพ1 แฟ้มผลการเรียน ) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 7.45 – 12.00
  • ส่วนนักเรียนศึกษาต่อในโรงเรียน รับแฟ้มผลการเรียนในวันศุกร์ที่ 8 เมษายนเวลา 12.30 – 15.00..
  • 5. นักเรียนที่มีความประสงค์ลาออกให้แจ้งฝ่ายทะเบียนภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพราะถ้าไม่มีการแจ้งภายในวันที่กำหนดจะต้องชำระค่าเทอมของภาคเรียนที่ 1 ...

นักเรียนได้ 0 ได้ ร ในภาคเรียนที่ 2 ทั้งประถมและมัธยมเตรียมการซ่อมเสริมในวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 โดย           1.1 ผ่านระบบ online ในกรณีที่นักเรียนไม่ลงเรียน Summer โดยติดต่อครูxประจำวิชาโดยตรง 1.2 ในกรณีที่นักเรียนมาเรียน summer ครูประจำวิชาจะนัดวันเวลา กับนักเรียนโดยตรง
responsive web templates

Address
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 ม.9 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
10270

Contacts

Email: stjoseph.b@gmail.com
Phone: 0-2361-3719-20
Fax: 0-2749-7505

Links

www.sjb.ac.th
facebook.com/saintjoseph.bangna
stjoseph.b@gmail.com

วันและเวลาติดต่อ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ :เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.