ตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2565

By Saint Joseph Bang na School

กรุณากรอกเลขที่สอบสัมภาษณ์วันเดือนปีเกิดติดกันเลย
เช่น:โปรแกรม EAP จะใช้ตัวT นำหน้า หรือ EP จะใช้ตัวE นำหน้า
เลขที่ 001 วันที่เกิด 1 เดือน1 ปี พ.ศ. 2564
ให้กรอก:T001112564หรือE001112564
แล้วคลิก Continue (**ต้องคลิกContinueเท่านั้น**)

Download ใบมอบตัว กรอกและนำมาในวันมอบตัว                ...                 มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่วันเสาร์ที 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 - 13.00 น.                มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่วันเสาร์ที 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 - 13.00 น.                 มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่วันเสาร์ที 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 - 13.00 น.                .....